Podsumowanie

organizacji
246
całkowite przychody
13,7 mld
przeciętny przychód
3,2 mln
przeciętny zysk
70 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 246 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 13,74 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 2 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 591 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.0%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Signify Poland. Firma generuje 8,57 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Lumileds Poland. Przychód organizacji wynosi 733 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Magna Lighting Kostrzyn. Jej sprzedaż opiewa na 451 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Signify Poland
Lumileds Poland
Magna Lighting Kostrzyn
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Signify Poland
Lumileds Poland
Magna Lighting Kostrzyn

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 53,02 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 24,28 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 3,21 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 43 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 3,21 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 258 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.83 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 3,13 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 1,04 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 70 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -433 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 70 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 8 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 19.83 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 70,13 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 30,41 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 4,59 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 139 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 4,59 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 368 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.81 %.