Podsumowanie

organizacji
1367
całkowite przychody
34,6 mld
przeciętny przychód
681 tys.
przeciętny zysk
21 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 1367 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 34,62 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 46 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 2,84 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.1%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Lpp. Firma generuje 17,57 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to H & M Hennes & Mauritz. Przychód organizacji wynosi 1,79 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Otcf. Jej sprzedaż opiewa na 1,49 mld.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Lpp
H & M Hennes & Mauritz
Otcf
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Lpp
H & M Hennes & Mauritz
Martes Sport

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 9,43 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 2,9 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 681 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 17 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 681 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód malał średnio o 17 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -2.30 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 512 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 182 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 21 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -109 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 21 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 3 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 34.66 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 10,58 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 3,13 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 776 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 31 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 776 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 25 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 3.64 %.