POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA (74)


Podsumowanie

organizacji
2296
całkowite przychody
28,4 mld
przeciętny przychód
270 tys.
przeciętny zysk
16 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 2296 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 28,43 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 98 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 5,02 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 43.0%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Same Day Progress. Firma generuje 23,21 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Air Liquide Global E&c Solutions Poland. Przychód organizacji wynosi 395 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Bkp. Jej sprzedaż opiewa na 220 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Same Day Progress
Gsk Psc Poland
Nowa Ekologia
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Same Day Progress
Centrum Projektowo- Wdrożeniowe Detrans
Air Liquide Global E&c Solutions Poland

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 5,01 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 1,89 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 270 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 12 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 270 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 16 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.49 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 432 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 163 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 16 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -54 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 16 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 2 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 32.95 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 6,68 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 2,66 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 426 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 21 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniosła 426 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 31 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.25 %.