POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA (74)


Podsumowanie

organizacji
3193
całkowite przychody
21,3 mld
przeciętny przychód
262 tys.
przeciętny zysk
12 tys.

Rozmiar branży

W branży są 3193 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 21,34 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 82 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 3,62 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 45.8%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Same Day Progress. Firma generuje 10,46 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Gsk Psc Poland. Przychód organizacji wynosi 2,05 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Nowa Ekologia. Jej sprzedaż opiewa na 683 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Same Day Progress
Gsk Psc Poland
Nowa Ekologia
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Same Day Progress
Centrum Projektowo- Wdrożeniowe Detrans
Air Liquide Global E&c Solutions Poland

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 4,55 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 1,76 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 262 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 10 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 262 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 17 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.18 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 473 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 162 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 12 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -55 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 12 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 2 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 32.08 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 6,45 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 2,7 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 406 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 23 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 406 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 33 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.92 %.