POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA (74)


Podsumowanie

organizacji
3594
całkowite przychody
21,8 mld
przeciętny przychód
249 tys.
przeciętny zysk
12 tys.

Rozmiar branży

W branży są 3594 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 21,83 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 165 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 3,7 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 45.7%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Same Day Progress. Firma generuje 10,46 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Gsk Psc Poland. Przychód organizacji wynosi 2,05 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Nowa Ekologia. Jej sprzedaż opiewa na 683 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Same Day Progress
Gsk Psc Poland
Nowa Ekologia
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Same Day Progress
Centrum Projektowo- Wdrożeniowe Detrans
Air Liquide Global E&c Solutions Poland

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 4,43 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 1,7 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 249 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 10 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 249 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 15 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.24 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 458 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 156 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 12 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -56 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 12 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 2 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 31.66 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 6,24 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 2,57 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 393 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 22 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 393 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 31 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.61 %.