Badanie rynku i opinii publicznej (73.2)


Podsumowanie

organizacji
433
całkowite przychody
2,1 mld
przeciętny przychód
754 tys.
przeciętny zysk
35 tys.

Rozmiar branży

W branży są 433 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 2,06 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 4 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 198 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 13.9%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Nielsen Services Poland. Firma generuje 241 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Facebook Poland. Przychód organizacji wynosi 169 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Kantar Polska. Jej sprzedaż opiewa na 131 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Nielsen Services Poland
Facebook Poland
Kantar Polska
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Nielsen Services Poland
Kantar Polska
Facebook Poland

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 9,36 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 4,67 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 754 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 14 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 754 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 70 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 13.16 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,04 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 333 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 35 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -91 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 35 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 6 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 39.43 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 14,78 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 6,3 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,08 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 35 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 1,08 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 85 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.44 %.