Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.9)


Podsumowanie

organizacji
2053
całkowite przychody
20,1 mld
przeciętny przychód
411 tys.
przeciętny zysk
13 tys.

Rozmiar branży

W branży są 2053 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 20,09 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 193 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 362 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 1.6%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Warsaw Trading Partners. Firma generuje 3,91 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Żegluga Polska. Przychód organizacji wynosi 1,66 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Agencja Rozwoju Przemysłu. Jej sprzedaż opiewa na 866 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Warsaw Trading Partners
Agencja Rozwoju Przemysłu
Towarzystwo Finansowe "silesia"
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Warsaw Trading Partners
Agencja Rozwoju Przemysłu
Żegluga Polska

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 11,67 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 4,07 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 411 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 6 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 411 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 27 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.64 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,68 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 394 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 13 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -425 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 13 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 2 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 27.35 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 35,44 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 12,34 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,14 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 25 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniosła 1,14 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 84 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.19 %.