Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów (28.96.Z)


Podsumowanie

organizacji
49
całkowite przychody
460,8 mln
przeciętny przychód
2,7 mln
przeciętny zysk
25 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 49 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 461 mln zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 0 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 19,66 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.9%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Besser Poland
Zortrax
Harx Tooling
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Besser Poland
Macro Molds Polska
Akson

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 30,63 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 20,17 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 2,7 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 25 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 2,7 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 37 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 1.42 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,3 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 874 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 25 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -171 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 25 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 5 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 55.16 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 37,48 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 23,25 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 3,29 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 43 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 3,29 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 188 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.95 %.