Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów (28.96.Z)


Podsumowanie

organizacji
60
całkowite przychody
473,6 mln
przeciętny przychód
1,6 mln
przeciętny zysk
17 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 60 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 474 mln zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 1 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 21,93 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.4%.

Rozkład geograficznyPrzychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 26,93 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 15,16 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,64 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 12 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,64 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód malał średnio o 162 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -7.73 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,16 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 568 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 17 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -204 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 17 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 3 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 43.33 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 25,81 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 21,72 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,8 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 19 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 1,8 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość malała średnio o 70 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -3.49 %.