Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (46.14.Z)


Podsumowanie

organizacji
490
całkowite przychody
4,5 mld
przeciętny przychód
1,9 mln
przeciętny zysk
70 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 490 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 4,47 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 4 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 221 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.9%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Grausch I Grausch Maszyny Budowlane. Firma generuje 190 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Fanuc Polska. Przychód organizacji wynosi 180 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Dematec Polska. Jej sprzedaż opiewa na 178 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Grausch I Grausch Maszyny Budowlane
Fanuc Polska
Dematec Polska
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Trumpf Polska
Grausch I Grausch Maszyny Budowlane
Dematec Polska

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 22,12 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 9,26 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,9 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 31 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,9 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 135 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.19 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,71 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 595 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 70 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -90 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 70 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 7 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 15.18 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 25,74 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 10,69 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 2,42 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 98 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 2,42 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 220 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 12.89 %.