Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (46.14.Z)


Podsumowanie

organizacji
546
całkowite przychody
5,3 mld
przeciętny przychód
1,9 mln
przeciętny zysk
66 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 546 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 5,28 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 15 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 389 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.6%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Trumpf Polska. Firma generuje 427 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Grausch I Grausch Maszyny Budowlane. Przychód organizacji wynosi 190 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Fanuc Polska. Jej sprzedaż opiewa na 180 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Trumpf Polska
Grausch I Grausch Maszyny Budowlane
Fanuc Polska
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Trumpf Polska
Grausch I Grausch Maszyny Budowlane
Dematec Polska

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 25,37 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 9,26 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,89 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 29 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,89 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 145 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.20 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,71 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 619 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 66 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -116 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 66 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 6 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 12.75 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 26,8 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 10,69 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 2,42 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 76 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 2,42 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 222 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 13.10 %.