Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z)


Podsumowanie

organizacji
1792
całkowite przychody
12,9 mld
przeciętny przychód
1,2 mln
przeciętny zysk
64 tys.

Rozmiar branży

W branży są 1792 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 12,89 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 82 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 1,22 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 13.8%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Mostostal Zabrze. Firma generuje 1,18 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Onde. Przychód organizacji wynosi 1,1 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Mostostal Kraków. Jej sprzedaż opiewa na 531 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Mostostal Zabrze
Onde
Mostostal Kraków
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Onde
Mostostal Zabrze
Mostostal Kraków

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 13,32 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 6,32 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,2 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 23 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,2 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 50 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.78 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,06 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 460 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 64 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -102 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 64 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 9 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 25.95 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 16,17 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 7,95 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,69 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 72 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 1,69 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 96 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.88 %.