Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z)


Podsumowanie

organizacji
1547
całkowite przychody
12,3 mld
przeciętny przychód
1,3 mln
przeciętny zysk
69 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 1547 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 12,32 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 30 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 1,05 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.7%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Mostostal Zabrze. Firma generuje 1,18 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Onde. Przychód organizacji wynosi 1,1 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Mostostal Kraków. Jej sprzedaż opiewa na 531 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Mostostal Zabrze
Onde
Mostostal Kraków
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Onde
Mostostal Zabrze
Mostostal Kraków

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 14,29 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 6,58 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,28 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 23 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,28 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 59 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.38 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,09 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 509 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 69 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -96 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 69 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 10 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 26.48 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 18,2 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 8,44 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,83 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 76 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,83 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 111 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.49 %.