Podsumowanie

organizacji
149
całkowite przychody
1,9 mld
przeciętny przychód
410 tys.
przeciętny zysk
2 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 149 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 1,86 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 6 firm rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 39,52 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -2.0%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Agora. Firma generuje 1,15 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Polska Press. Przychód organizacji wynosi 358 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Infor Pl. Jej sprzedaż opiewa na 106 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Agora
Polska Press
Infor Pl
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Agora
Polska Press
Infor Pl

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 4,24 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 1,5 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 410 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 20 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 410 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód malał średnio o 12 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -2.73 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 187 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 63 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 2 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -229 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 2 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 0 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -1.41 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 3,96 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 2,04 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 568 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 25 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 568 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 23 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.62 %.