Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (63.9)


Podsumowanie

organizacji
430
całkowite przychody
1,8 mld
przeciętny przychód
381 tys.
przeciętny zysk
10 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 430 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 1,75 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 10 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 161 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 13.2%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Refinitiv Poland. Firma generuje 272 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Booksy International. Przychód organizacji wynosi 100 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Polska Agencja Prasowa W Likwidacji. Jej sprzedaż opiewa na 90,04 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Refinitiv Poland
Booksy International
Polska Agencja Prasowa W Likwidacji
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Refinitiv Poland
Booksy International
Yurta

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 9,69 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 3,21 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 381 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 4 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 381 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 35 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 12.95 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 760 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 179 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 10 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -82 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 10 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 2 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 45.44 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 14,1 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 3,99 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 598 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 14 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 598 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 59 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 14.60 %.