DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI (68)


Podsumowanie

organizacji
27 681
całkowite przychody
126,6 mld
przeciętny przychód
523 tys.
przeciętny zysk
11 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 27681 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 126,62 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 355 firm rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 50,39 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -19.7%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Auto Handel Centrum Grupa Cichy. Firma generuje 2,65 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Ahs Invest. Przychód organizacji wynosi 2,58 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Merkury. Jej sprzedaż opiewa na 1,99 mld.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Auto Handel Centrum Grupa Cichy
Ahs Invest
Merkury
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Auto Handel Centrum Grupa Cichy
Merkury
Juroszek Holding

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 8,77 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 3,36 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 523 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 4 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 523 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 15 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 3.06 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 986 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 306 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 11 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -231 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 11 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 16.59 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 23,6 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 9,27 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,31 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 20 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,31 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 0 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -0.04 %.