DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI (68)


Podsumowanie

organizacji
19 905
całkowite przychody
103 mld
przeciętny przychód
646 tys.
przeciętny zysk
23 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 19905 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 102,95 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 1138 firm rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 53,44 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -19.2%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Auto Handel Centrum Grupa Cichy. Firma generuje 3,66 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Ahs Invest. Przychód organizacji wynosi 2,48 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Merkury. Jej sprzedaż opiewa na 2,34 mld.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Auto Handel Centrum Grupa Cichy
Ahs Invest
Merkury
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Auto Handel Centrum Grupa Cichy
Merkury
Juroszek Holding

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 10,15 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 3,96 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 646 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 9 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 646 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 34 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.55 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,21 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 414 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 23 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -183 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 23 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 3 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 30.02 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 28,52 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 11,23 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,6 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 34 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniosła 1,6 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 54 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 3.88 %.