Podsumowanie

organizacji
424
całkowite przychody
9,9 mld
przeciętny przychód
1,1 mln
przeciętny zysk
37 tys.

Rozmiar branży

W branży są 424 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 9,89 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 13 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 379 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.3%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Dell. Firma generuje 3,27 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to X-kom. Przychód organizacji wynosi 2,96 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Cortland. Jej sprzedaż opiewa na 556 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Dell
X-kom
Cortland
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Dell
X-kom
Komputronik

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 18,65 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 7,86 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,1 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 35 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,1 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód malał średnio o 0 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -0.02 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 822 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 322 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 37 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -96 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 37 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 4 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 15.05 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 19,73 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 7,1 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,27 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 83 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 1,27 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 53 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.76 %.