Podsumowanie

organizacji
81
całkowite przychody
315,7 mln
przeciętny przychód
778 tys.
przeciętny zysk
2 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 81 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 316 mln zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 4 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 8,21 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 2.8%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
U Kubusia
Playmobil Polska
Norimpex
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
U Kubusia
Playmobil Polska
Norimpex

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 6,73 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 3,46 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 778 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 14 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 778 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 3 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 0.39 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 513 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 229 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 2 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -71 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 2 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 0 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -13.39 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 7,79 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 3,54 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 828 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 18 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 828 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 13 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 1.64 %.