Podsumowanie

organizacji
4990
całkowite przychody
37,6 mld
przeciętny przychód
515 tys.
przeciętny zysk
20 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 4990 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 37,61 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 152 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 3,08 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.1%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Smarketer Group. Firma generuje 5,18 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Rtb House. Przychód organizacji wynosi 1,93 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Starcom. Jej sprzedaż opiewa na 1,23 mld.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Smarketer Group
Rtb House
Starcom
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Mccann Poland
City Media Projekt
Rtb House

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 8,41 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 3,22 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 515 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 20 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 515 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 5 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 1.06 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 643 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 238 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 20 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -55 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 20 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 3 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 23.23 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 10,17 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 3,99 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 676 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 35 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 676 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 27 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.58 %.