Podsumowanie

organizacji
65
całkowite przychody
5,6 mld
przeciętny przychód
2 mln
przeciętny zysk
49 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 65 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 5,6 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 5 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 582 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 13.0%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to "telewizja Polska" W Likwidacji. Firma generuje 4,65 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to "kino Polska Tv". Przychód organizacji wynosi 297 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Telewizja Puls. Jej sprzedaż opiewa na 228 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
"telewizja Polska" W Likwidacji
"kino Polska Tv"
Eleven Sports Network
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
"telewizja Polska" W Likwidacji
"kino Polska Tv"
Telewizja Puls

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 22,48 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 9,85 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,95 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 102 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 1,95 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 101 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.41 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 3,9 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 900 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 49 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -76 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 49 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 7 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 33.02 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 40,13 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 16,35 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 2,08 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 199 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniosła 2,08 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 109 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.51 %.