Podsumowanie

organizacji
105
całkowite przychody
5,2 mld
przeciętny przychód
1,9 mln
przeciętny zysk
44 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 105 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 5,2 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 3 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 501 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 14.1%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to "telewizja Polska" W Likwidacji. Firma generuje 3,68 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to "kino Polska Tv". Przychód organizacji wynosi 286 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Eleven Sports Network. Jej sprzedaż opiewa na 206 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
"telewizja Polska" W Likwidacji
"kino Polska Tv"
Eleven Sports Network
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
"telewizja Polska" W Likwidacji
"kino Polska Tv"
Telewizja Puls

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 33,45 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 10,42 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,94 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 53 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,94 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 141 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.42 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 3,18 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 781 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 44 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -255 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 44 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 7 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 39.12 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 50,4 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 16,83 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 2,64 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 136 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 2,64 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 224 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.68 %.