Podsumowanie

organizacji
546
całkowite przychody
4,5 mld
przeciętny przychód
1,4 mln
przeciętny zysk
91 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 546 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 4,53 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 21 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 419 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 13.2%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to "peri Polska". Firma generuje 350 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Ramirent. Przychód organizacji wynosi 310 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Atut Rental. Jej sprzedaż opiewa na 228 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
"peri Polska"
Ramirent
Atut Rental
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
"peri Polska"
Ramirent
"ulma Construccion Polska "

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 15,34 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 6,17 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,36 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 21 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,36 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 116 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.82 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 2,12 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 685 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 91 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -86 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 91 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 11 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 19.15 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 22,78 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 10,26 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 2,16 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 64 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 2,16 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 176 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.04 %.