Podsumowanie

organizacji
59
całkowite przychody
801,7 mln
przeciętny przychód
3 mln
przeciętny zysk
111 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 59 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 802 mln zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 6 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 45,97 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.8%.

Rozkład geograficznyPrzychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 21,11 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 13,72 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 2,98 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 93 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 2,98 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 241 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.69 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 806 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 583 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 111 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -182 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 111 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 18 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 71.07 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 29,55 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 19,92 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 4,78 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 139 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniosła 4,78 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 585 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 24.63 %.