Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych (17.22.Z)


Podsumowanie

organizacji
78
całkowite przychody
10,1 mld
przeciętny przychód
16,8 mln
przeciętny zysk
329 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 78 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 10,14 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 1 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 962 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 13.7%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Essity Operations Poland. Firma generuje 1,92 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Ict Poland. Przychód organizacji wynosi 1,81 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Plastica. Jej sprzedaż opiewa na 1,15 mld.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Essity Operations Poland
Ict Poland
Plastica
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Essity Operations Poland
Ict Poland
Plastica

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 341 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 132 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 16,76 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 92 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 16,76 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 1 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.38 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 13,64 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 4,49 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 329 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -202 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 329 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 24 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.57 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 383 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 120 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 21,79 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 66 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 21,79 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 1,82 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.38 %.