Podsumowanie

organizacji
843
całkowite przychody
5,6 mld
przeciętny przychód
305 tys.
przeciętny zysk
11 tys.

Rozmiar branży

W branży są 843 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 5,64 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 7 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 710 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 22.0%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Bio Stream. Firma generuje 587 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Standard Chartered Global Business Services. Przychód organizacji wynosi 404 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Apple Poland. Jej sprzedaż opiewa na 269 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Bio Stream
Standard Chartered Global Business Services
Apple Poland
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Bio Stream
Standard Chartered Global Business Services
Bp Polska Services

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 12,64 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 3,52 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 305 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 2 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 305 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 22 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.29 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,06 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 267 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 11 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -87 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 11 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 2 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 35.36 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 15,68 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 5,2 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 598 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 12 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 598 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 57 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 13.66 %.