Podsumowanie

organizacji
509
całkowite przychody
3,3 mld
przeciętny przychód
440 tys.
przeciętny zysk
22 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 509 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 3,3 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 61 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 241 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.9%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Standard Chartered Global Business Services. Firma generuje 518 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Apple Poland. Przychód organizacji wynosi 294 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Ultimo. Jej sprzedaż opiewa na 166 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Bio Stream
Standard Chartered Global Business Services
Apple Poland
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Bio Stream
Standard Chartered Global Business Services
Bp Polska Services

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 11,14 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 3,97 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 440 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 3 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 440 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 41 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 14.59 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 920 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 309 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 22 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -62 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 22 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 3 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 44.81 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 12,31 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 5,48 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 779 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 9 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniosła 779 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 78 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 16.67 %.