Podsumowanie

organizacji
387
całkowite przychody
2 mld
przeciętny przychód
765 tys.
przeciętny zysk
35 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 387 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 2,03 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 13 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 154 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.0%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Nielsen Services Poland. Firma generuje 241 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Facebook Poland. Przychód organizacji wynosi 169 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Kantar Polska. Jej sprzedaż opiewa na 131 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Nielsen Services Poland
Facebook Poland
Kantar Polska
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Nielsen Services Poland
Kantar Polska
Facebook Poland

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 10,97 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 4,83 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 765 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 8 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 765 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 61 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.62 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,2 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 402 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 35 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -98 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 35 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 6 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 36.04 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 17,07 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 7,28 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,09 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 31 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,09 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 82 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.94 %.