Podsumowanie

organizacji
17
całkowite przychody
821 mln
przeciętny przychód
6,1 mln
przeciętny zysk
14 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 17 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 821 mln zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 1 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 145 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 53.9%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Fca. Firma generuje 344 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Ls Cable & System Poland. Przychód organizacji wynosi 193 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Corning Optical Fiber Polska. Jej sprzedaż opiewa na 90,93 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Fca
Ls Cable & System Poland
Corning Optical Fiber Polska
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Fca
Ls Cable & System Poland
Reichle & De-massari Produkcja

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 193 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 65,46 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 6,12 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 1,26 mln zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 6,12 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 781 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 22.58 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 4,98 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 1,44 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 14 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -12,41 mln zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 14 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 5 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -18.70 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 398 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 95,54 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 5,39 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 863 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 5,39 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 472 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 12.21 %.