Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (27.51.Z)


Podsumowanie

organizacji
78
całkowite przychody
42,9 mld
przeciętny przychód
13,8 mln
przeciętny zysk
392 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 78 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 42,91 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 1 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 4,27 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 14.8%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Bsh Sprzęt Gospodarstwa Domowego. Firma generuje 10,54 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to "electrolux Poland". Przychód organizacji wynosi 6,58 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Whirlpool Company Polska. Jej sprzedaż opiewa na 6,04 mld.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Bsh Sprzęt Gospodarstwa Domowego
"electrolux Poland"
Whirlpool Company Polska
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Bsh Sprzęt Gospodarstwa Domowego
Whirlpool Company Polska
"electrolux Poland"

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 974 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 336 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 13,77 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 169 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 13,77 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 998 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.42 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 37,59 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 9,97 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 392 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -546 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 392 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -0.33 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 788 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 393 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 12,93 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 768 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 12,93 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 127 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -0.95 %.