DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM (70)


Podsumowanie

organizacji
16 750
całkowite przychody
304,5 mld
przeciętny przychód
180 tys.
przeciętny zysk
5 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 16750 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 304,48 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 119 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 18,31 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.4%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Pge Polska Grupa Energetyczna. Firma generuje 75,39 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Canpack. Przychód organizacji wynosi 15,54 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Unimot. Jej sprzedaż opiewa na 13,39 mld.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Pge Polska Grupa Energetyczna
Canpack
Unimot
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Pge Polska Grupa Energetyczna
Canpack
Polskie Koleje Państwowe

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 5,12 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 1,57 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 180 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 0 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 180 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 14 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.04 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 596 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 157 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 5 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -96 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 5 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 25.61 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 11,24 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 3,21 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 359 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 4 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 359 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 30 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.50 %.