Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z)


Podsumowanie

organizacji
259
całkowite przychody
877,3 mln
przeciętny przychód
1,2 mln
przeciętny zysk
44 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 259 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 877 mln zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 1 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 76,27 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 12.1%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Sanito. Firma generuje 64,7 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Grani-tec. Przychód organizacji wynosi 54,12 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Skip Group Żwawiak. Jej sprzedaż opiewa na 37,14 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Sanito
Grani-tec
Skip Group Żwawiak
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Sanito
Jaxa-pol
Skip Group Żwawiak

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 13,91 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 7,18 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,19 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 15 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,19 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 31 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 2.81 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,29 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 619 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 44 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -157 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 44 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 4 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.20 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 15,1 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 9,92 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,6 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 31 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 1,6 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 80 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.91 %.