KRS Wyszukiwarka

Szukaj w KRS. Wyszukaj interecującą Cię firmę, organizację, branżę lub osobę.

Finanse, rachunkowość i księgowość spółek

KRS online: szybka i prosta wyszukiwarka

Odkryj najprostszy sposób na przeglądanie Krajowego Rejestru Sądowego. Nasza intuicyjna platforma umożliwia szybkie wyszukiwanie i dostarcza wiarygodnych informacji o podmiotach zarejestrowanych w KRS.

Spółki z o.o. i inne spółki kapitałowe

Zapoznaj się z kompleksowymi danymi o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz innych spółkach kapitałowych w Polsce. Nasza platforma dostarcza szczegółowych informacji o ich strukturze, finansach i działalności.

Krajowy Rejestr Sądowy: wyszukaj spółki i sprawozdania finansowe

Zyskaj dostęp do szczegółowych informacji o spółkach i ich sprawozdaniach finansowych w KRS. Nasz serwis umożliwia szybkie odnalezienie i analizę danych finansowych firm, oferując istotne wsparcie dla menedżerów, przedsiębiorców, zarządów oraz analityków.

Spółki z o.o. oraz inne rodzaje przedsiębiorstw

Finanse i rachunkowość firm

Odkryj zaawansowane narzędzia do analizy finansów i rachunkowości firm. Nasza platforma oferuje dogłębny wgląd w bilans, rachunek zysków i strat oraz inne kluczowe wskaźniki finansowe przedsiębiorstw zarejestrowanych w KRS.

E sprawozdania: pełny dostęp do danych KRS

Korzystaj z pełnego dostępu do elektronicznych sprawozdań finansowych firm zarejestrowanych w KRS. Nasza platforma oferuje aktualne i archiwalne dane, umożliwiające dogłębną analizę finansową.

E Sprawozdania

Aktualności i trendy w KRS

Przeglądaj najnowsze trendy i aktualności w Krajowym Rejestrze Sądowym dzięki naszym dogłębnym analizom i raportom. Nasza platforma regularnie aktualizuje informacje, by dostarczać Ci najświeższe dane dotyczące zmian w firmach, przepisach, a także ekonomicznych i rynkowych trendów. Skorzystaj z naszych narzędzi analitycznych, aby szybko zrozumieć, jak te zmiany mogą wpływać na Twoją działalność biznesową lub inwestycje. Bądź na bieżąco z ewolucją rynku, korzystając z naszej intuicyjnej platformy do analizowania danych z KRS.

Informacje zawarte w KRS

W Krajowym Rejestrze Sądowym znajdują się szczegółowe informacje o zarejestrowanych podmiotach. Dotyczą one między innymi: nazwy firmy, formy prawnej, adresu siedziby, danych o zarządzie, wysokości kapitału zakładowego oraz przedmiotu działalności. Rejestr zawiera także dane o osobach/organizacjach powiązanych takich jak rada nadzorcza, zarząd, udziałowcy. Znajduje się w nim również mniej popularne funkcje jak likwidatorzy, syndyk, postępowania upadłościowe czy restrukturyzacyjne. Dane te są niezbędne do prawidłowej identyfikacji podmiotu na rynku oraz oceny jego kondycji prawnej i finansowej. Korzystając z BizRaport bardzo szybko wyszukasz wszystkie interesujące Cię informacje.

Czym jest KRS

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) to centralny, elektroniczny zbiór danych o podmiotach gospodarczych i organizacjach niegospodarczych w Polsce. Jego głównym celem jest zgromadzenie i udostępnienie informacji o osobach prawnych (np. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (np. spółki jawne, spółdzielnie) oraz innych podmiotach, jak fundacje czy stowarzyszenia. Rejestr jest publicznie dostępny i służy zapewnieniu transparentności działalności gospodarczej oraz prawidłowości funkcjonowania podmiotów.

Historia Krajowego Rejestru Sądowego

Krajowy Rejestr Sądowy został wprowadzony w Polsce w 2001 roku, zastępując dotychczasowe rejestry handlowe prowadzone przez sądy rejonowe. Jego utworzenie było odpowiedzią na potrzebę centralizacji i informatyzacji danych o podmiotach gospodarczych oraz organizacjach. Od tego momentu KRS stał się kluczowym narzędziem w zarządzaniu informacją gospodarczą w Polsce, umożliwiając łatwy dostęp i wyszukiwanie danych.

Ustawa o KRS

Podstawą prawną funkcjonowania Krajowego Rejestru Sądowego jest ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. Ustawa ta reguluje zasady wpisywania do rejestru, prowadzenia oraz udostępniania informacji zawartych w KRS. Określa również obowiązki podmiotów wpisanych do rejestru, w tym wymóg zgłaszania zmian danych, składania sprawozdań finansowych oraz konsekwencje prawne za niezastosowanie się do przepisów.

Skorzystaj z wyszukiwarki