Podsumowanie

organizacji
160
całkowite przychody
3,4 mld
przeciętny przychód
5,8 mln
przeciętny zysk
251 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 160 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 3,42 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 2 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 231 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.6%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Fiskars Polska. Firma generuje 481 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to "sandvik Polska". Przychód organizacji wynosi 480 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Gonar. Jej sprzedaż opiewa na 115 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Fiskars Polska
"sandvik Polska"
Gonar
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Fiskars Polska
"sandvik Polska"
"scm Group Polska"

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 54,12 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 29,09 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 5,83 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 179 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 5,83 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 316 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.51 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 3,42 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 1,36 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 251 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -130 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 251 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 36 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 28.92 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 77,42 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 39,28 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 6,47 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 343 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 6,47 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 338 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.26 %.