Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)


Podsumowanie

organizacji
4028
całkowite przychody
4,1 mld
przeciętny przychód
217 tys.
przeciętny zysk
9 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 4028 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 4,1 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 239 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 258 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.8%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Zakład Doskonalenia Zawodowego W Katowicach. Firma generuje 64,81 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Zakład Doskonalenia Zawodowego. Przychód organizacji wynosi 50,96 mln.
Trzecie największe przychody osiąga "instytut Badawczo-szkoleniowy". Jej sprzedaż opiewa na 41,59 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Zakład Doskonalenia Zawodowego W Katowicach
Zakład Doskonalenia Zawodowego
"instytut Badawczo-szkoleniowy"
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Maturalne Flow
Zakład Doskonalenia Zawodowego W Katowicach
Hrp Grants

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 2,78 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 1,17 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 217 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 11 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 217 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 2 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 1.06 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 267 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 100 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 9 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -46 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 9 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 19.53 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 3,82 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 1,58 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 329 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 19 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 329 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 13 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.61 %.