Podsumowanie

organizacji
863
całkowite przychody
3,7 mld
przeciętny przychód
780 tys.
przeciętny zysk
37 tys.

Rozmiar branży

W branży są 863 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 3,67 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 12 firm rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 1,45 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -19.6%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Exact Systems. Firma generuje 285 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Dnv Poland. Przychód organizacji wynosi 278 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Sgp-sorting Group Poland. Jej sprzedaż opiewa na 207 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Exact Systems
Dnv Poland
Sgp-sorting Group Poland
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Dnv Poland
Exact Systems
Sgp-sorting Group Poland

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 7,3 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 3,86 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 780 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 53 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 780 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 40 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.15 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 804 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 304 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 37 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -72 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 37 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 5 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 28.64 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 10,81 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 5,44 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,2 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 88 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,2 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 74 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.69 %.