Podsumowanie

organizacji
657
całkowite przychody
2,4 mld
przeciętny przychód
832 tys.
przeciętny zysk
43 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 657 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 2,41 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 30 firm rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 1,69 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -22.2%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Sgp-sorting Group Poland. Firma generuje 156 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Tüv Rheinland Polska. Przychód organizacji wynosi 147 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Opa-row. Jej sprzedaż opiewa na 122 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Exact Systems
Dnv Poland
Sgp-sorting Group Poland
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Dnv Poland
Exact Systems
Sgp-sorting Group Poland

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 7,28 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 4,1 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 832 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 74 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 832 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 44 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.64 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 768 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 304 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 43 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -67 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 43 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 5 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 26.36 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 11,63 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 5,82 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,31 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 132 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniosła 1,31 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 82 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.17 %.