Podsumowanie

organizacji
922
całkowite przychody
3,6 mld
przeciętny przychód
752 tys.
przeciętny zysk
38 tys.

Rozmiar branży

W branży są 922 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 3,64 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 24 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 1,44 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -19.6%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Exact Systems. Firma generuje 285 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Dnv Poland. Przychód organizacji wynosi 278 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Sgp-sorting Group Poland. Jej sprzedaż opiewa na 207 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Exact Systems
Dnv Poland
Sgp-sorting Group Poland
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Dnv Poland
Exact Systems
Sgp-sorting Group Poland

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 7,23 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 3,77 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 752 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 53 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 752 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 37 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.88 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 793 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 303 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 38 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -72 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 38 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 6 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 29.76 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 10,32 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 5,38 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,2 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 92 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 1,2 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 77 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.02 %.