FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH (64)


Podsumowanie

organizacji
3695
całkowite przychody
111,6 mld
przeciętny przychód
395 tys.
przeciętny zysk
10 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 3695 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 111,62 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 290 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 6,38 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.8%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Energa. Firma generuje 26,71 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Gmw Partners. Przychód organizacji wynosi 15,4 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Polska Grupa Zbrojeniowa. Jej sprzedaż opiewa na 10,91 mld.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Energa
Maspex Holding
Cargill Holding Polska
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Energa
Cargill Holding Polska
Polska Grupa Zbrojeniowa

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 12,14 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 3,9 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 395 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 4 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 395 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 28 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.69 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 2,25 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 464 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 10 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -447 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 10 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 2 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 50.81 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 48,79 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 15,34 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,26 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 19 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniosła 1,26 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 101 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.52 %.