Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z)


Podsumowanie

organizacji
380
całkowite przychody
26,8 mld
przeciętny przychód
2,2 mln
przeciętny zysk
39 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 380 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 26,81 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 31 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 2,22 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.3%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to "leroy-merlin Polska". Firma generuje 8,73 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to "ikea Retail". Przychód organizacji wynosi 6,31 mld.
Trzecie największe przychody osiąga "superhobby Market Budowlany". Jej sprzedaż opiewa na 3,33 mld.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
"leroy-merlin Polska"
"ikea Retail"
"superhobby Market Budowlany"
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
"leroy-merlin Polska"
"ikea Retail"
"superhobby Market Budowlany"

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 18,83 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 8,93 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 2,16 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 50 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 2,16 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 140 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.56 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,21 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 427 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 39 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -108 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 39 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 5 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 29.29 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 26,88 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 9,9 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 2,66 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 50 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniosła 2,66 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 234 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 13.27 %.