Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z)


Podsumowanie

organizacji
591
całkowite przychody
28,9 mld
przeciętny przychód
1,8 mln
przeciętny zysk
33 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 591 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 28,94 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 11 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 2,64 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 12.9%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to "leroy-merlin Polska". Firma generuje 8,67 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to "ikea Retail". Przychód organizacji wynosi 5,94 mld.
Trzecie największe przychody osiąga "superhobby Market Budowlany". Jej sprzedaż opiewa na 3,72 mld.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
"leroy-merlin Polska"
"ikea Retail"
"superhobby Market Budowlany"
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
"leroy-merlin Polska"
"ikea Retail"
"superhobby Market Budowlany"

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 18,16 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 8,53 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,75 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 26 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,75 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 84 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.67 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 986 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 446 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 33 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -125 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 33 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 5 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 31.36 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 21,34 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 9,58 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,94 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 61 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 1,94 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 135 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.96 %.