Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z)


Podsumowanie

organizacji
540
całkowite przychody
28,7 mld
przeciętny przychód
2 mln
przeciętny zysk
37 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 540 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 28,72 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 3 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 2,58 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 12.7%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to "leroy-merlin Polska". Firma generuje 8,67 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to "ikea Retail". Przychód organizacji wynosi 5,94 mld.
Trzecie największe przychody osiąga "superhobby Market Budowlany". Jej sprzedaż opiewa na 3,72 mld.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
"leroy-merlin Polska"
"ikea Retail"
"superhobby Market Budowlany"
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
"leroy-merlin Polska"
"ikea Retail"
"superhobby Market Budowlany"

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 20,29 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 9,04 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,97 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 19 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,97 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 112 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.91 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 461 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 37 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -102 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 37 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 6 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 32.16 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 23,61 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 10,32 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 2,01 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 57 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 2,01 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 132 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.29 %.