Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z)


Podsumowanie

organizacji
363
całkowite przychody
1,2 mld
przeciętny przychód
365 tys.
przeciętny zysk
7 tys.

Rozmiar branży

W branży są 363 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 1,18 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 9 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 135 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 18.7%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Booksy International. Firma generuje 100 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Dun & Bradstreet Poland. Przychód organizacji wynosi 85,59 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Crif. Jej sprzedaż opiewa na 84,6 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Booksy International
Dun & Bradstreet Poland
Crif
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Booksy International
Yurta
Crif

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 9,17 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 2,8 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 365 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 3 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 365 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 31 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.78 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 599 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 176 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 7 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -93 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 7 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 28.95 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 13,74 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 3,53 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 598 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 14 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 598 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 59 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 14.60 %.