Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (22.23.Z)


Podsumowanie

organizacji
679
całkowite przychody
30,3 mld
przeciętny przychód
7,5 mln
przeciętny zysk
291 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 679 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 30,32 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 17 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 3,34 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 17.4%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Eko-okna. Firma generuje 4,64 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Drutex. Przychód organizacji wynosi 1,8 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Aluplast. Jej sprzedaż opiewa na 1,26 mld.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Eko-okna
Drutex
Aluplast
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Eko-okna
Drutex
"rawlplug"

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 92,25 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 42,04 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 7,53 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 105 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 7,53 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 501 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.43 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 6,21 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 2,39 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 291 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -70 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 291 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 42 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 29.42 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 109 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 47,09 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 9,01 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 185 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 9,01 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 668 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.70 %.