Podsumowanie

organizacji
1012
całkowite przychody
9,4 mld
przeciętny przychód
360 tys.
przeciętny zysk
7 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 1012 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 9,35 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 38 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 965 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 15.6%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Arval Service Lease Polska. Firma generuje 1,82 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to "leaseplan Fleet Management (polska). Przychód organizacji wynosi 830 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Mercedes-benz Leasing Polska. Jej sprzedaż opiewa na 601 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Arval Service Lease Polska
"leaseplan Fleet Management (polska)
Mercedes-benz Leasing Polska
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Arval Service Lease Polska
"leaseplan Fleet Management (polska)
Mercedes-benz Leasing Polska

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 13,5 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 4 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 360 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 9 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 360 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 5 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 1.36 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 671 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 187 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 7 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -121 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 7 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 54.96 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 13,63 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 5,02 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 555 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 16 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 555 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 19 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 3.74 %.