Podsumowanie

organizacji
3651
całkowite przychody
19,2 mld
przeciętny przychód
1,2 mln
przeciętny zysk
56 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 3651 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 19,24 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 313 firm rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 2,38 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -9.2%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Petroland. Firma generuje 830 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Elektrotim. Przychód organizacji wynosi 508 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Polenergia Fotowoltaika. Jej sprzedaż opiewa na 405 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Petroland
Elektrotim
Polenergia Fotowoltaika
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Solar Energia
Petroland
Polenergia Fotowoltaika

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 11,82 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 5,68 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,21 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 34 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,21 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 88 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.48 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 874 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 398 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 56 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -71 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 56 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 6 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 15.78 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 13,36 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 6,99 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,57 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 63 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 1,57 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 129 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.11 %.