Podsumowanie

organizacji
2405
całkowite przychody
15,4 mld
przeciętny przychód
1,3 mln
przeciętny zysk
77 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 2405 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 15,43 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 63 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 3,11 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -11.0%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Petroland. Firma generuje 895 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Oze Capital. Przychód organizacji wynosi 787 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Elektrotim. Jej sprzedaż opiewa na 550 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Petroland
Elektrotim
Polenergia Fotowoltaika
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Solar Energia
Petroland
Polenergia Fotowoltaika

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 12,65 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 6,3 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,32 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 33 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 1,32 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 94 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.74 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,16 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 521 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 77 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -70 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 77 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 8 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 19.77 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 15,62 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 7,63 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,71 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 65 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniosła 1,71 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 134 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.16 %.