Podsumowanie

organizacji
740
całkowite przychody
25,3 mld
przeciętny przychód
2,9 mln
przeciętny zysk
108 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 740 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 25,31 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 27 firm rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 1,37 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -4.7%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Amazon Fulfillment Poland. Firma generuje 4,43 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to "media Saturn Logistyka". Przychód organizacji wynosi 2,35 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Kuehne+nagel. Jej sprzedaż opiewa na 1,91 mld.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Amazon Fulfillment Poland
"media Saturn Logistyka"
Kuehne+nagel
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Amazon Fulfillment Poland
"media Saturn Logistyka"
Kuehne+nagel

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 45,89 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 19,9 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 2,89 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 18 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 2,89 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 336 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 19.00 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 2,9 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 1,25 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 108 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -126 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 108 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 18 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 43.20 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 57,33 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 23,64 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 4,29 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 78 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 4,29 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 454 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 16.23 %.