Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A)


Podsumowanie

organizacji
58
całkowite przychody
6,3 mld
przeciętny przychód
3,3 mln
przeciętny zysk
108 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 58 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 6,32 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 0 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 257 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.6%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Starcom
Essencemediacom Poland
Pgp Hub
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Starcom
Essencemediacom Poland
Pgp Hub

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 447 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 155 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 3,33 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 5 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 3,33 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód malał średnio o 128 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -3.46 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 8,74 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 1,9 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 108 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -111 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 108 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 15 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 25.45 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 402 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 120 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 4,14 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 99 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 4,14 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 177 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.93 %.