Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A)


Podsumowanie

organizacji
55
całkowite przychody
6,1 mld
przeciętny przychód
4,7 mln
przeciętny zysk
109 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 55 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 6,09 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 1 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 211 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 3.9%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Starcom
Essencemediacom Poland
Pgp Hub
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Starcom
Essencemediacom Poland
Pgp Hub

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 432 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 158 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 4,65 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 34 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 4,65 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 135 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 3.18 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 8,74 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 2,1 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 109 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -111 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 109 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 15 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 25.66 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 379 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 154 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 5,46 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 114 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 5,46 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 441 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.90 %.