Podsumowanie

organizacji
388
całkowite przychody
6,2 mld
przeciętny przychód
3 mln
przeciętny zysk
175 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 388 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 6,21 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 24 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 651 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 16.0%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Truvant Europe. Firma generuje 1,36 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Pannstaff. Przychód organizacji wynosi 521 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Human Support. Jej sprzedaż opiewa na 513 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Truvant Europe
Pannstaff
Human Support
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Truvant Europe
Human Support
Pannstaff

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 35,07 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 12,62 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 3,03 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 83 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 3,03 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 156 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.15 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 2,31 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 1,1 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 175 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -62 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 175 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 25 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 29.44 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 33,42 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 15,91 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 3,88 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 130 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 3,88 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 303 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.41 %.