Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z)


Podsumowanie

organizacji
13 628
całkowite przychody
85,9 mld
przeciętny przychód
421 tys.
przeciętny zysk
-1 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 13628 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 85,87 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 567 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 7,95 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 13.2%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Porr. Firma generuje 3,98 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to "dom Development". Przychód organizacji wynosi 2,46 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Unibep. Jej sprzedaż opiewa na 2,28 mld.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Porr
"dom Development"
Unibep
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Dmk Budownictwo K. M. Popławscy
Porr
"dom Development"

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 11,51 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 4,55 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 421 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 0 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 421 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 21 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.84 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,17 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 325 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej -1 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -361 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł -1 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 0 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.72 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 18,91 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 8,08 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,07 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 2 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,07 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 29 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 3.00 %.