Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z)


Podsumowanie

organizacji
15 030
całkowite przychody
89,6 mld
przeciętny przychód
419 tys.
przeciętny zysk
-1 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 15030 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 89,58 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 898 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 8,97 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 14.9%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Porr. Firma generuje 3,98 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to "dom Development". Przychód organizacji wynosi 2,46 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Unibep. Jej sprzedaż opiewa na 2,28 mld.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Porr
"dom Development"
Unibep
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Dmk Budownictwo K. M. Popławscy
Porr
"dom Development"

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 11,22 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 4,43 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 419 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 0 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 419 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 21 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.77 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,14 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 319 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej -1 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -361 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł -1 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 0 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.95 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 18,76 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 7,88 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,04 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 2 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 1,04 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 27 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 2.84 %.