Podsumowanie

organizacji
263
całkowite przychody
903,7 mln
przeciętny przychód
230 tys.
przeciętny zysk
5 tys.

Rozmiar branży

W branży są 263 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 904 mln zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 6 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 39,75 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.1%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Verita Hr Polska. Firma generuje 138 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Stian Media. Przychód organizacji wynosi 114 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Idemia Poland R&d. Jej sprzedaż opiewa na 96,01 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Verita Hr Polska
Stian Media
Idemia Poland R&d
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Verita Hr Polska
Multi-color Warsaw Poland
Idemia Poland R&d

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 6,28 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 2,79 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 230 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 4 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 230 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 17 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.58 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 554 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 111 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 5 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -65 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 5 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 25.86 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 9,28 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 4,39 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 298 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 16 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 298 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 12 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.77 %.