Podsumowanie

organizacji
165
całkowite przychody
510,3 mln
przeciętny przychód
234 tys.
przeciętny zysk
3 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 165 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 510 mln zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 25 firm rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 35,15 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -4.8%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Kea Ibb. Firma generuje 94,22 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Drukarnia "perfekt". Przychód organizacji wynosi 55,8 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Wydawnictwa Akcydensowe. Jej sprzedaż opiewa na 41,08 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Verita Hr Polska
Stian Media
Idemia Poland R&d
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Verita Hr Polska
Multi-color Warsaw Poland
Idemia Poland R&d

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 6,76 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 3,71 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 234 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 7 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 234 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 15 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.33 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 641 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 190 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 3 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -92 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 3 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 0 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 12.70 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 10,43 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 4,39 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 446 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 17 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniosła 446 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 39 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 13.00 %.