Podsumowanie

organizacji
4
całkowite przychody
94 tys.
przeciętny przychód
46 tys.
przeciętny zysk
2 tys.

Rozmiar branży

W branży są 4 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 94 tys. zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 0 firm rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 1,15 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -49.8%.

Rozkład geograficzny

Brak danych

Największe firmy

Brak danych

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 47 tys. zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 47 tys. zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 46 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 10 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 46 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód malał średnio o 6 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -9.43 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 19 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 14 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 2 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -3 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 2 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 0 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -2.35 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 458 tys. zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 353 tys. zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 39 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 8 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniosła 39 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość malała średnio o 15 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -17.98 %.