Podsumowanie

organizacji
6
całkowite przychody
7,2 mln
przeciętny przychód
72 tys.
przeciętny zysk
-5 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 6 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 7,21 mln zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 0 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 273 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.3%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Hermes W Upadłości. Firma generuje 7,04 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Kpbs 2017 Brudkiewicz. Przychód organizacji wynosi 91 tys..
Trzecie największe przychody osiąga Limbo. Jej sprzedaż opiewa na 72 tys..
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Hermes W Upadłości
Kpbs 2017 Brudkiewicz
Limbo
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Hermes W Upadłości
Kpbs 2017 Brudkiewicz
Limbo

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 7,04 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 91 tys. zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 72 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 0 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 72 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 11 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 33.12 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 51 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej -2 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej -5 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -3,05 mln zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł -5 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 0 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.86 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 4,69 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 687 tys. zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 137 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 0 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 137 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 17 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 20.61 %.