Podsumowanie

organizacji
62
całkowite przychody
553,3 mln
przeciętny przychód
2,5 mln
przeciętny zysk
278 tys.

Rozmiar branży

W branży są 62 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 553 mln zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 2 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 70,77 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 22.6%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Remondis Medison
"ekomax"
Scrab Recykling Sebastian Borkowski Michał Owczarski
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Remondis Medison
Scrab Recykling Sebastian Borkowski Michał Owczarski
"ekomax"

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 25,09 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 12,4 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 2,49 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 30 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 2,49 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 137 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.67 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 3,87 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 1,47 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 278 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -14 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 278 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 48 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 49.97 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 46,44 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 18,15 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 4,75 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 88 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 4,75 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 622 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 23.71 %.