Podsumowanie

organizacji
93
całkowite przychody
4,8 mld
przeciętny przychód
5,7 mln
przeciętny zysk
154 tys.

Rozmiar branży

W branży są 93 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 4,84 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 4 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 579 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 20.0%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Kingspan. Firma generuje 553 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Paneltech. Przychód organizacji wynosi 517 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Rystal. Jej sprzedaż opiewa na 457 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Kingspan
Paneltech
Rystal
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Rystal
Kingspan
Paneltech

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 198 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 57,3 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 5,65 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 86 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 5,65 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód malał średnio o 281 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -4.34 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 9,06 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 2,18 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 154 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -215 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 154 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 15 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 14.23 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 210 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 58,18 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 6,13 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 117 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 6,13 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość malała średnio o 125 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -1.93 %.