Podsumowanie

organizacji
175
całkowite przychody
1,5 mld
przeciętny przychód
806 tys.
przeciętny zysk
5 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 175 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 1,45 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 2 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 64,72 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.2%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Bbk
Esotiq & Henderson
Greenpoint
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Bbk
Esotiq & Henderson
Greenpoint

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 5,53 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 2,99 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 806 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 44 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 806 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 11 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 1.37 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 336 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 92 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 5 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -101 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 5 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi NaN %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 5,61 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 2,97 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 853 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 59 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 853 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 33 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.46 %.