Podsumowanie

organizacji
1123
całkowite przychody
3,5 mld
przeciętny przychód
541 tys.
przeciętny zysk
29 tys.

Rozmiar branży

W branży są 1123 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 3,5 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 29 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 298 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.7%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Międzynarodowe Targi Poznańskie. Firma generuje 361 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Polska Agencja Inwestycji I Handlu. Przychód organizacji wynosi 142 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Ptak Warsaw Expo. Jej sprzedaż opiewa na 125 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Polska Agencja Inwestycji I Handlu
Ptak Warsaw Expo

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 7,8 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 3,35 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 541 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 8 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 541 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 13 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 2.67 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 853 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 335 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 29 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -53 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 29 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 4 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 28.00 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 11,22 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 4,71 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 720 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 21 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 720 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 36 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.90 %.