Podsumowanie

organizacji
3679
całkowite przychody
204,4 mld
przeciętny przychód
106 tys.
przeciętny zysk
3 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 3679 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 204,44 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 269 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 4,77 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 2.1%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Pge Polska Grupa Energetyczna. Firma generuje 94,14 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Canpack. Przychód organizacji wynosi 14,33 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Unimot. Jej sprzedaż opiewa na 13,39 mld.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Pge Polska Grupa Energetyczna
Conotoxia Holding
Canpack
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Pge Polska Grupa Energetyczna
Conotoxia Holding
Canpack

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 7,14 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 1,78 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 106 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 1 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 106 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 11 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 18.21 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,24 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 189 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 3 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -119 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 3 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 0 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 35.04 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 28,18 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 5,61 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 260 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 4 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniosła 260 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 24 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 14.78 %.