Podsumowanie

organizacji
6016
całkowite przychody
240,8 mld
przeciętny przychód
80 tys.
przeciętny zysk
2 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 6016 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 240,78 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 197 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 12,14 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.0%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Pge Polska Grupa Energetyczna. Firma generuje 75,39 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Canpack. Przychód organizacji wynosi 15,54 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Unimot. Jej sprzedaż opiewa na 13,39 mld.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Pge Polska Grupa Energetyczna
Canpack
Unimot
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Pge Polska Grupa Energetyczna
Conotoxia Holding
Canpack

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 6,83 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 1,48 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 80 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 0 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 80 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 8 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 15.55 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,02 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 141 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 2 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -133 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 2 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 0 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 33.58 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 30,83 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 4,63 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 214 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 4 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 214 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 20 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 13.53 %.