DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA (62)


Podsumowanie

organizacji
12 978
całkowite przychody
104 mld
przeciętny przychód
599 tys.
przeciętny zysk
26 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 12978 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 103,96 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 365 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 8,35 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.8%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Asseco Poland. Firma generuje 17,81 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to "sii ". Przychód organizacji wynosi 1,95 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Comarch. Jej sprzedaż opiewa na 1,9 mld.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Asseco Poland
"sii "
Comarch
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Asseco Poland
Ppc System
Add Projekt

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 11,14 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 4,43 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 599 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 11 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 599 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 42 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.00 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 989 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 354 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 26 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -105 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 26 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 4 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 31.99 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 14,33 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 5,87 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 851 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 30 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 851 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 70 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.19 %.