Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z)


Podsumowanie

organizacji
385
całkowite przychody
2 mld
przeciętny przychód
574 tys.
przeciętny zysk
-13 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 385 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 1,97 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 27 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 306 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 34.7%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Ten Square Games. Firma generuje 548 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Playway. Przychód organizacji wynosi 267 mln.
Trzecie największe przychody osiąga "huuuge Games". Jej sprzedaż opiewa na 192 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Ten Square Games
Playway
"huuuge Games"
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Ten Square Games
Playway
Picadilla Games Adziński, Porzucek, Czerenkiewicz

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 6,48 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 2,79 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 574 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 3 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 574 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 77 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 24.77 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,07 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 251 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej -13 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -900 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł -13 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 2 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 38.16 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 14 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 5,62 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 971 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 19 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 971 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 122 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 21.76 %.