Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z)


Podsumowanie

organizacji
432
całkowite przychody
2 mld
przeciętny przychód
571 tys.
przeciętny zysk
-10 tys.

Rozmiar branży

W branży są 432 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 2 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 41 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 318 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 37.3%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Ten Square Games. Firma generuje 548 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Playway. Przychód organizacji wynosi 267 mln.
Trzecie największe przychody osiąga "huuuge Games". Jej sprzedaż opiewa na 192 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Ten Square Games
Playway
"huuuge Games"
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Ten Square Games
Playway
Picadilla Games Adziński, Porzucek, Czerenkiewicz

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 6,1 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 2,73 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 571 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 2 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 571 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 80 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 27.42 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 945 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 235 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej -10 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -884 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł -10 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 32.03 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 12,08 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 5,3 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 935 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 20 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 935 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 127 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 25.33 %.