Podsumowanie

organizacji
116
całkowite przychody
499,1 mln
przeciętny przychód
807 tys.
przeciętny zysk
51 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 116 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 499 mln zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 4 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 55,23 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 17.5%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Platige Image. Firma generuje 141 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Platige. Przychód organizacji wynosi 68,64 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Juice. Jej sprzedaż opiewa na 27,21 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Platige Image
Platige
Juice
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Platige Image
Platige
Juice

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 7,95 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 4,86 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 807 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 40 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 807 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 47 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.08 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,17 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 436 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 51 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -70 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 51 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 7 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 27.87 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 12,72 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 7,5 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 959 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 85 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 959 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 54 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.88 %.