Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)


Podsumowanie

organizacji
1095
całkowite przychody
766,3 mln
przeciętny przychód
166 tys.
przeciętny zysk
3 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 1095 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 766 mln zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 64 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 80,81 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 16.2%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Gdańska Fundacja Oświatowa. Firma generuje 28,5 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Szkoły Sokrates. Przychód organizacji wynosi 27,66 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Fundacja Rideton. Jej sprzedaż opiewa na 22,39 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Gdańska Fundacja Oświatowa
Szkoły Sokrates
Fundacja Rideton
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Magovox W Likwidacji
Gdańska Fundacja Oświatowa
Szkoły Sokrates

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 2,15 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 892 tys. zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 166 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 3 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 166 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 11 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.94 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 154 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 49 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 3 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -58 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 3 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 0 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 28.78 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 2,74 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 1,17 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 240 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 8 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 240 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 20 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.76 %.