Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z)


Podsumowanie

organizacji
232
całkowite przychody
1 mld
przeciętny przychód
741 tys.
przeciętny zysk
37 tys.

Rozmiar branży

W branży są 232 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 1,03 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 3 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 44,44 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -3.8%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Gti. Firma generuje 139 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Kapsch Telematic Services. Przychód organizacji wynosi 123 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Idemia Poland. Jej sprzedaż opiewa na 57,32 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Gti
Kapsch Telematic Services
Idemia Poland
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Gti
Kapsch Telematic Services
"verbicom"

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 12,21 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 3,87 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 741 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 23 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 741 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 31 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.81 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,55 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 518 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 37 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -73 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 37 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 6 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 41.11 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 18,31 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 8,25 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,06 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 63 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 1,06 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 72 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.66 %.