Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z)


Podsumowanie

organizacji
208
całkowite przychody
991,9 mln
przeciętny przychód
835 tys.
przeciętny zysk
37 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 208 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 992 mln zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 2 firm rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 59,84 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -5.1%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Gti. Firma generuje 139 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Kapsch Telematic Services. Przychód organizacji wynosi 123 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Idemia Poland. Jej sprzedaż opiewa na 57,32 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Gti
Kapsch Telematic Services
Idemia Poland
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Gti
Kapsch Telematic Services
"verbicom"

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 12,58 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 4,36 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 835 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 18 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 835 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 63 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.96 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,69 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 614 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 37 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -53 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 37 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 6 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 47.88 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 19,78 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 9,76 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,1 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 51 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,1 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 88 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.85 %.